Algemene Ouderdomswet (AOW)

AOW – Algemene Ouderdomswet

AOW en lijfrente De AOW is in werking getreden in 1957 en heeft tot doel om iedere Nederlandse ingezetene tegen financiële gevolgen van ouderdom te verzekeren. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont (of werkt) is in principe verzekerd voor de AOW.

Opbouw AOW

De AOW-uitkering gaat in op 65-jarige leeftijd. Om voor het maximale AOW-pensioen in aanmerking te komen moet u onafgebroken vanaf uw 15de tot en met uw 65ste jaar in Nederland hebben gewoond of hebben gewerkt. De opbouw is dus 2% per jaar. Voor de niet verzekerde jaren wordt de AOW gekort.

Hoogte AOW

De hoogte van de AOW wordt periodiek aangepast en is gebaseerd op het minimumloon. Voor de meeste gepensioneerden is de belastingdruk na het 65ste jaar lager.

Lijfrente, goudenhanddruk en AOW

Lijfrenteuitkeringen, ook uit een goudenhanddruk, heeft geen invloed op de hoogte van de AOW. Meer info over goudenhanddruk.

AOW-gat

Bent geboren na 01 januari 1950 en u hebt een jongere partner dan komt u, als u 65 jaar wordt, niet meer in aanmerking voor de toeslag. Dit is dus onafhankelijk van het inkomen van uw partner.

AOW en emigratie

Als u emigreert behoudt u het recht op AOW.