Lijfrente info

Lijfrente en pensioen

Ljifrente uitlering, koopsompolis en pensioenkapitaal Lijfrente is in feite een aanspraak op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden, voortvloeiende uit een overeenkomst van een levensverzekering.

Een andere definitie is:
Lijfrente is een van het leven afhankelijke periodieke uitkering die voortvloeit uit een op eigen initiatief getroffen voorziening en die geen verband houdt met een dienstbetrekking. Wat is het verschil tussen lijfrente en pensioen? Meer over pensioen.

Waarom lijfrenteverzekering?

Een lijfrenteverzekering is nog steeds een aantrekkelijke manier om fiscaal vriendelijk te sparen. De meeste werknemers hebben een pensioentekort en één van de manieren om het tekort aan te vullen is het afsluiten van een lijfrenteverzekering.

Lijfrente opbouw

U kunt een lijfrenteverzekering afsluiten waarbij u periodiek premies stort. U kunt ook éénmalig een bedrag storten in een koopsompolis.

Het eindkapitaal kan gegarandeerd zijn of kan afhankelijk zijn van de resultaten van beleggingsfondsen; een mix van garantie en belegging is ook mogelijk.

Lijfrenteaftrek

Uw lijfrentepremie is tot een bepaald bedrag aftrekbaar. De uiteindelijke uitkeringen worden later wel normal belast. Voorheen had een ieder recht op een bepaalde (basis)aftrek. Momenteel is de lijfrentepremie aftrek afhankelijk van uw pensioenopbouw. Als u de fiscus een pensioentekort kunt aantonen, dan komt u in aanmerking voor de z.g. jaarruimte en inhaalruimte.

Dubbel fiscaal voordeel met spaarloon

Komt u in aanmerking voor lijfrenteaftrek dan kunt u meer fiscaal voordeel behalen als u deelneemt aan de spaarloonregeling en het spaarbedrag benut voor lijfrente.

Hoogte direct ingaande lijfrente

Bij expiratie van een lijfrenteverzekering is het de bedoeling dat u een direct ingaande lijfrente aankoopt. De hoogte van de lijfrenteuitkering is o.a. afhankelijk van uw leeftijd, geslacht, rentestand en/of resultaat beleggingen en de kosten die de verzekeraar doorberekend.

Contraverzekering

Een contraverzekering is een optie als u kapitaalsverlies wilt voorkomen. Stel u stort € 100.000,- voor de aankoop van uw lijfrenteverzekering. De jaarlijkse levenslange lijfrenteuitkering is bijvoorbeeld € 9.500,-.
Als u na 4 jaar komt te overlijden, is in totaal € 38.000,- uitbetaald door de verzekeraar. De contraverzekering dekt dan het verschil van € 62.000,-.

Oud regime polis

Een koopsompolis afgesloten voor 01.01.1992 of een lijfrentepolis afgesloten voor 16 oktober 1990 valt onder het oude regime. Bij deze polissen zijn er veel minder beperkingen. De duur en de hoogte van de lijfrente uitkering zijn niet gelimiteerd.

Nieuw regime polis

OVERBRUGGINGSLIJFRENTE

De uitkering gaat in als u eerder met pensioen gaat tot aan uw werkelijke pensioendatum. De maximale uitkering is ruim EUR 63.200. Opgemerkt dient te worden dat een lijfrentepolis afgesloten na 01.01.2006 niet meer benut kan worden voor een overbruggingslijfrente.

TIJDELIJKE OUDEDAGSLIJFRENTE

De lijfrente uitkering gaat in wanneer u uw pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Minimale uitkeringsduur is 5 jaar en de maximum uitkering is 19.761 (2008) en 19.468 (2007).

OUDEDAGSLIJFRENTE

De uitkering gaat in wanneer u maar wilt en de duur is levenslang, d.w.z. eindigt bij overlijden van de verzekerde. Er zijn geen beperkingen gesteld voor de hoogte van de uitkeringen.

Pensioenkapitaal (c-polis) en lijfrente

Voor een pensioen waarbij op einddatum pensioenkapitaal wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld C-polis, mag u zelf bepalen waar u het pensioenkapitaal onderbrengt. Oriënteer welk lijfrenteproduct het beste bij uw situatie past en vraag verschillende offertes aan.

Uitkering uit goudenhanddruk

Een goudenhanddruk verzekering is in feite een lijfrenteverzekering maar dan vallende onder een ander fiscaal regime. Sommige verzekeraars hebben speciaal hiervoor een goudenhanddruk product ontwikkeld waarbij u, onder bepaalde voorwaarden, zelf kan bepalen wanneer en hoe lang u lijfrenteuitkeringen wenst.

Offerte lijfrente

Een offerte heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur, meestal enige weken. Het heeft weinig zin om bijvoorbeeld zes maanden voor expiratie een offerte aan te vragen. U bent niet verplicht om bij dezelfde verzekeraar een direct ingaande lijfrente aan te kopen. Vraag verschillende offertes aan en vergelijk. De verschillen kunnen enorm zijn. Bekijk reviews van verzekeraars hier.